E-mail

info@InstrukcijeZaMatematiko.si

Telefon

041 537 639

Tadej Kisilak, s.p.

Grad 172 A
9264 Grad

Inštrukcije fizike za srednjo šolo

1. letnik

 • Merjenje (Merske napake)
 • Pretvarjanje enot (Čas, Dolžina, Površina, Prostornina, Mešane enote)
 • Gibanje (Premo gibanje, Enakomerno gibanje, Neenakomerno gibanje, Prosti pad in navpični met)
 • Krivo gibanje (Vodoravni met, Enakomerno kroženje, Neenakomerno kroženje)
 • Sila (Sila kot vektor, Vzajemno delovanje sil, Vrste mehanskih sil, Sila in pospešek, Sile pri kroženju, Navor, Gravitacija)
 • Sila in gibanje (Gibalna količina, Sila curka, Vrtilna količina)
 • Snov (Gostota snovi, Zgradba snovi, Deformacija trdnin, Tlak v tekočini, Vzgon)

2. letnik

 • Delo in energija (Delo sile, Kinetična energija, Potencialna energija, Prožnostna energija, Moč)

 • Tekočina (Bernoullijeva enačba, Viskoznost, Površinska napetost)

 • Toplota (Toplota in temperatura, Prehajanje toplote, Toplotno ravnovesje, Toplotni stroji, Entropija)

 • Termične lastnosti snovi(Plinska enačba, Termično raztezanje snovi, Fazne spremembe snovi)

 • Nihanja (Harmonično nihanje, Matematično nihalo, Vzmetno nihalo, Vsiljeno nihanje in resonanca, Dušeno nihanje)

 • Transverzalno valovanje in valovanje na vrvi (Potujoče transverzalno valovanje, Stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi)

 • Longitudinalno valovanje in zvok (Širjenje in odboj zvoka, Potujoče longitudinalno valovanje, Dopplerjev pojav, Stoječe valovanje zvoka in zvok v piščali, Uklon in interferenca zvoka, Energija zvoka, Valovanje na gladini kapljevine)

 • Valovna narava svetlobe (Uklonska mrežica)
  Geometrijska optika (Odboj in lom svetlobe, Optično preslikavanje, Zrcala, Leče, Optične naprave)

   

3. letnik

 • Električno polje (Električna sila in Coulombov zakon, Jakost električnega polja, Električna napetost, Gibanje delcev v električnem polju)
 • Električni tok (Električni tok, Električni upor, Električna moč)
 • Magnetno polje (Magnetna sila na električne delce, Magnetna sila na tokovni vodnik, Navor magnetne sile, Gostota magnetnega polja, Magnetno polje trajnega magneta, Snov v magnetnem polju)
 • Magnetna indukcija (Magnetni pretok, Indukcija pri premikanju vodnika v magnetnem polju, Faradayev zakon indukcije, Lastna indukcija, Izmenična napetost, Električni nihajni krog)
 • Fizika delcev (Sestavni deli atoma, Fotoni in fotoefekt, Elektronska stanja atomov ter emisijski in absorpcijski spekter, Rentgenska cev in zavorno sevanje, Atomsko jedro in jedrske reakcije, Radioaktivnost)

Pišite mi na mail ali me pokličite, dosegljiv sem 24 ur na dan. Skupaj bomo uspeli rešiti vse vaše težave pri matematiki ali fiziki.

S skupnimi močmi vam bo uspelo.

E-mail

info@InstrukcijeZaMatematiko.si

Telefon

041 537 639

KDAJ

Za inštruiranje sem vam na voljo vse dni v letu, razen ob nedeljah.

KJE

Poučujem na daljavo preko interneta, preko Skype.

Z

KAKO

Z inštruiranjem se ne ukvarjam za hobi, ampak profesionalno.

Pošljite povpraševanje

Politika zasebnosti