E-mail

info@InstrukcijeZaMatematiko.si

Telefon

041 537 639

Tadej Kisilak, s.p.

Grad 172 A
9264 Grad

Inštrukcije matematike za srednjo šolo

1. letnik

 • Izjave in množice (pravilnostne tabele, računanje z množicami, moč množice, potenčna množica)
 • Uporaba kalkulatorja (računanje, zaokrožanje, eksponentni zapis, kotne funkcije)
 • Naravna in cela števila (računanje, razčlenjevanje in razstavljanje izrazov, enačbe, deljivost)
 • Racionalna in realna števila (računanje, enačbe in neenačbe, racionalni izrazi)
 • Koordinatni sistem (množice točk, razdalja in ploščina v koordinatah)
 • Linearna funkcija (enačba premice, družine premic)
 • Sistemi enačb (sistemi in uporabne naloge)
 • Osnove statistike (povprečje, modus, mediana, grafikoni)

2. letnik

 • Geometrija v ravnini (koti in diagonale, geometrijske konstrukcije, podobnost, pravokotni trikotnik: Pitagorov izrek, kotne funkcije)
 • Vektorji v ravnini (računanje z vektorji, linearne kombinacije, zapis s koordinatami, skalarni produkt, dolžina, kot)
 • Vektorji v prostoru (računanje z vektorji, linearne kombinacije, zapis s koordinatami, skalarni produkt, dolžina, kot, vektorski produkt)
 • Kompleksna števila (računanje s kompleksnimi števili, množice v kompleksni ravnini, enačbe)
 • Potence in koreni (računanje s potencami in koreni, preoblikovanje izrazov, enačbe)
 • Kvadratna funkcija (teme in ničli, graf, določanje kvadratne funkcije, kvadratna enačba in neenačba)
 • Eksponentna in logaritemska funkcija (eksponentne funkcije, izrazi in enačbe; logaritemske funkcije, izrazi in enačbe)

3. letnik

 • Geometrijski liki in telesa (ploščina, površina in prostornina; koti v telesih)
 • Trigonometrijske funkcije I (osnovne zveze, adicijski izreki, faktorizacija in razčlenjevanje)
 • Trigonometrijske funkcije II (grafi trigonometrijskih funkcij, trigonometrijske enačbe, kot med premicama)
 • Polinomi in racionalne funkcije (ničle polinoma, grafi, enačbe in neenačbe)
 • Krivulje drugega reda (krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, razcepne enačbe)

4. letnik

 • Kombinatorika (permutacije, variacije, kombinacije, binomska formula)
 • Verjetnostni račun in statistika (dogodki in verjetnost, osnovni pojmi statistike)
 • Zaporedja (lastnosti zaporedij, aritmetično in geometrijsko zaporedje, indukcija)
 • Odvod (limita funkcije, odvod in uporaba odvoda)
 • Integral (nedoločeni in določeni integral)

Pišite mi na mail ali me pokličite, dosegljiv sem 24 ur na dan. Skupaj bomo uspeli rešiti vse vaše težave pri matematiki ali fiziki.

S skupnimi močmi vam bo uspelo.

E-mail

info@InstrukcijeZaMatematiko.si

Telefon

041 537 639

KDAJ

Za inštruiranje sem vam na voljo vse dni v letu, razen ob nedeljah.

KJE

Poučujem na daljavo preko interneta, preko Skype.

Z

KAKO

Z inštruiranjem se ne ukvarjam za hobi, ampak profesionalno.

Pošljite povpraševanje

Politika zasebnosti